< Arkadiusz Wojnarowski - 17. WWF

ARKADIUSZ WOJNAROWSKI
Karierę filmową zaczynał jako aktor dziecięcy, obecnie jest producentem i dystrybutorem filmowym. Studiował Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie, a także produkcję filmową w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jest koproducentem polsko-rumuńskiego filmu „Droga na drugą stronę”. Wykłada produkcję filmową i scenariopisarstwo na Uniwersytecie Wrocławskim, historię filmu i fotografię na Politechnice Śląskiej oraz krótkie formy filmowe na wrocławskim Uniwersytecie SWPS. Zajmuje się również prowadzaniem warsztatów producenckich w Polsce i za granicą.


He began his career as a child actor. Currently producer and a film distributor. He studied Law at the Adam Mickiewicz University in Poznań and at the Viadrina European University in Frankfurt as well as film production at the National Film School in Łodź. Arkadiusz is a coproducer of the Polish-Romanian film „Crulic - The Path to Beyond”. He is also a lecturer of film production and screenwriting at the University of Wrocław, history of film and photography at the Silesian University of Technology as well as short films at the University SWPS in Wrocław. In addition, Arkadiusz leads workshops about film production in Poland and abroad.

 


Bądź z nami online!!

Szkoa Filmowa
im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

ul. św. Pawła 3,
e-mail: wff@us.edu.pl
tel. +48 32 359 24 11
www: www.writv.us.edu.pl