REGULAMIN FESTIWALU

XVII WĘGIEL FILM FESTIVAL 16-17.04.2020r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Węgiel Film Festival odbędzie się w Katowicach w dniach 16 i 17 kwietnia 2020 roku.


 2. Festiwal jest organizowany przez studentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

WYMAGANIA KONKURSOWE

 1. Podczas festiwalu zostaną zaprezentowane filmy studenckie (reżyser musi być studentem podczas realizacji filmu) ukończone po 1 stycznia 2019 roku.

 2. Nie ma limitu filmów, które dany reżyser lub szkoła filmowa może zgłosić do konkursu.

 3. Do selekcji będą przyjmowane filmy fabularne, dokumentalne, animowane i eksperymentalne, których czas trwania nie przekracza 30 minut. 

 4. Filmy muszą posiadać angielską wersję językową, tj. posiadać angielskie napisy lub dialogi w języku angielskim.

 5. Zgłaszający musi posiadać prawa autorskie do filmu oraz nie może naruszać praw osobistych osób trzecich - w innym wypadku odpowiada za naruszenie praw.

 6.  Organizatorzy festiwalu mogą dodać polskie napisy do animacji.

 7. Festiwal nie płaci za prezentację filmu w ramach konkursu.

ZGŁOSZENIA FILMÓW

 1. Filmy należy zgłaszać poprzez portal FilmFreeway i udostępnić w formie linków chronionych hasłem. Założenie konta i korzystanie z serwisu film Freeway jest bezpłatne. Nie należy przesyłać filmów pocztą ani drogą mailową. Procedura zgłoszenia musi odbyć się w całości poprzez serwis FilmFreeway.

 2. Ostateczny termin zgłaszania filmów upływa 16 grudnia 2019 roku.

 3. Festiwal nie pobiera opłat za zgłoszenie filmu do konkursu.

 4. Film raz zgłoszony do selekcji nie może być wycofany z selekcji.

POWIADOMIENIA

 •  Festiwal nie wysyła indywidualnych potwierdzeń otrzymania zgłoszenia. Przeprowadzenie zgłoszenia przez portal FilmFreeway oznacza przekazanie zgłoszenia wraz z kopią przeglądową festiwalowi. Uprzejmie prosimy, by nie przesyłać zapytań o otrzymanie zgłoszeń. Wszyscy zgłaszający zostaną poinformowani o przyjęciu bądź odrzuceniu filmu drogą mailową do 28 lutego 2020 roku.
 • Filmy zakwalifikowane do konkursu należy dostarczyć w jednym z następujących formatów: DCP, Blu-ray, Apple ProRes 
 • Kopie pokazowe zakwalifikowanych filmów należy dostarczyć do 15 marca 2020 roku na adres podany w wiadomości mailowej. Kopie będą zwracane po zakończeniu festiwalu.

NAGRODY

 1.  Filmy oceni jury, złożone z profesjonalistów z branży

 2.  Werdykt Jury zostanie ogłoszony podczas gali zakończenia

 3. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:
  Najlepszy film
  Najlepsza reżyseria
  Najlepsze zdjęcia
  Najlepszy film polskojęzyczny
 4.  Jury ma prawo przyznać Wyróżnienia.

 5. Zostaną również przyznane: Nagroda Publiczności oraz Nagroda Organizatorów.

 6. Twórcom nagrodzonych filmów, nieobecnym na gali zamknięcia, zostaną przesłane jedynie dyplomy

 7. Nieodebrane nagrody (rzeczowe i usługi) Jury może przyznać innym laureatom, obecnym na gali zamknięcia

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zgłoszenie filmu do udziału w Węgiel Film Festival jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego regulaminu.
 • Organizator Festiwalu zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw związanych z eksploatacją filmów przyjętych do konkursu.
 • Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na projekcję w trakcie trwania festiwalu na udzielenie festiwalowi prawa do bezpłatnego wykorzystania materiałów promocyjnych oraz fragmentów filmu (do 3 minut filmu) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z organizacją festiwalu.
 •  Koszty transportu kopii konkursowych, jak również wszelkie opłaty przewozowe ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne związane z przesłaniem filmu na festiwal.

WĘGIEL FILM FESTIVAL

Uniwersytet Śląski
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

e-mail: wff@us.edu.pl
www: www.writv.us.edu.pl 

SUBSKRYBUJ!