< Shapath Das - 17. WWF

SHAPATH DAS
Od 6 lat pracuje jako selekcjoner programów festiwali filmowych. Dyrektor festiwalu Arthouse Asia Film Festival w Kalkucie, ukierunkowanego na alternatywne kino. Pod jego przywództwem Arthouse Asia Film Festival stał się drugim najważniejszym wydarzeniem filmowym w Indiach, zaraz po dofinansowywanym przez państwo Festiwalu Filmowym w Kalkucie. Z wykształcenia jest inżynierem elektronicznym. Założyciel Doab Uncut Motion, które wspiera niezależnych filmowców na różne sposoby, między innymi dofinansowując ich produkcje. W ramach Doab Uncut Motion wyprodukował dwa krótkometrażowe filmy w reżyserii Azfala Hossaina Munna - „Vanish” i „The Old Man and The Girl” - będące koprodukcjami indyjsko-bangladeskimi. Doab Film Motion stworzył również coroczną inicjatywę „Pitch Your Short”, która ma na celu znaleźć najbardziej obiecujące pomysły na filmy krótkometrażowe w Indiach. Warto tu zwrócić uwagę na to, że jest to jedyne dostępne w tym kraju tego typu przedwsięzięcie dedykowane filmom krótkometrażowym. Shapath, za pośrednictwem różnych wydarzeń, aktywnie działa w południowej Azji na rzecz promowania międzynarodowych koprodukcji wśród filmowców z tego regionu. Wspiera również dystrybucję kina niezależnego pośród dystrybutorów filmowych oraz organizacje kulturalne non-profit. Został zaproszony do panelu dyskusyjnego organizowanego przez CNC (The Centre national du cinéma et de l'image animée) odbywającego się poczas festiwalu w Cannes w 2019r. Zaproponowano mu również wzięcie udziału w projekcie U30 stworzonym przez Locarno Pro na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno.


Shapath Das has been working as a film festival programmer for the last six years. He is in charge of Arthouse Asiaas festival director and under his leadership, the new alternative industry focus film festival in Kolkata has now become the second most important film festival after the government-funded Kolkata International film festival. Shapath is a qualified electronics and communication engineer. He has founded Doab Uncut Motion to support independent filmmakers with funds and other essential resources. Under its banner he has produced two short films, 'Vanish' and 'The Old Man and The Girl' by Afzal Hossain Munna, India-Bangladesh Co-Production. Doab Uncut Motion also hosts the yearly 'Pitch Your Short' initiative to find the most promising short film project across India. 'Pitch Your Short' is the only short film pitching platform available in India. Shapath is very active in South Asia to promote international co-production among South Asian filmmakers, and also promoting distribution of arthouse films among young distributors and cultural not for profit organisations through various events. He was invited to be on a panel discussion by CNC France, at Cannes film festival, 2019. Also he was invited by Locarno Film Festival to be a part of the U30 program by Locarno Pro.

 


Bądź z nami online!!

Szkoła Filmowa
im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

ul. św. Pawła 3,
e-mail: wff@us.edu.pl
tel. +48 32 359 24 11
www: www.writv.us.edu.pl